Performance team


Missie

"In het All Athletes Elite, Performance & Youth team willen we talentvolle atleten de mogelijkheid bieden zich in een professionele en veilige omgeving te laten ontwikkelen van jeugdig, beloftevol atleet tot (inter) nationale topper in het afstandslopen. "

Visie

Wij trachten onze missie te bereiken door dynamische focusgroepen te creëren binnen het All Athletes Running team, waar lopers van verschillende niveaus samenwerken om hun grenzen te verleggen en persoonlijke doelen te overtreffen.

Het bevorderen van een positieve en ondersteunende omgeving waar atleten elkaar motiveren, inspireren en ondersteunen staat hierbij centraal. Wij geloven dat een hechte groep bijdraagt aan individueel succes en collectieve groei. 

Daarnaast willen wij een omgeving uitbouwen waarin atleten kunnen groeien, als atleet maar ook als individu. Dit doen we door het aanbieden van geïndividualiseerde trainingsprogramma's met oog voor de brede ontwikkeling van de atleet. We moedigen het stellen van ambitieuze doelen aan en ondersteunen de atleten bij het behalen van hun persoonlijke mijlpalen. 

Om dit mogelijk te maken worden de atleet en onze hoofdtrainers bijgestaan door een multidisciplinair team van specialisten gelinkt aan het sportmedisch centrum te Roeselare (Sport'R), waar onze atleten terecht kunnen voor de functionele krachtsessies, medische en mentale begeleiding (indien nodig). Dit samenwerkingsverband is ontstaan uit wederzijds vertrouwen, een open communicatie en een gezamenlijk doel, waarbij elke partij haar sterke punten inbrengt om gezamenlijk succes na te streven. 

Met deze visie streven we er bij het All Athletes Elite, Performance & Youth team naar een loopteam te creëren waar atleten hun volledige potentieel kunnen benutten, hun prestaties kunnen verbeteren en een gevoel van verbondenheid kunnen ervaren.